Referanser / kunder

Vi har drift og tilsynsavtale med over 60 småkraftverk i størrelsesorden 1 GWh til over 30 GWh og serviceavtale med rundt 200 småkraftverk.

Nokre av våre kunder

Kraftselskap

 • Captiva Asset Management AS
 • Småkraft AS
 • Norsk Vannkraft AS

Private

 • Alsaker Kraft AS
 • Berdalskraft AS
 • Bjergaelva Kraft AS
 • Reisæter Kraftverk AS
 • Botnaleva Kraftverk DA
 • Fusa Kraftlag AS
 • Brekkefossen Kraftverk AS
 • Briksdal Minikraftverk AS
 • Brunstad Kraft AS
 • Myklebustdalen Energi AS
 • Dvergsdalsdalen Kraftverk AS
 • Efteland Kraftverk AS
 • Bergen Kommune
 • Fatland Kraft
 • Fjellhaugen Skisenter
 • Fossberg Kraft AS
 • Gjesdal Kraft AS
 • Grimokraft AS
 • Gryto Kraft AS
 • Grøndalselva Kraft
 • Halne Fjellstugu
 • Heikraft
 • Vrådal Kraft
 • Hurunda Kraft AS
 • Ilaget Energi AS
 • Karstad Minikraftverk AS
 • Kleivane Kraft AS
 • Fossekallen Kraft AS
 • Momrak Kraftlag AS
 • Mulvik Kraft AS
 • Nedrebø Kraftverk AS
 • Oksarelva Kraft AS
 • Oma Kraft AS
 • Sykkylven Energi AS
 • Fitjar Kraftlag AS
 • Rosendal Elektrisitetsverk AS
 • Ryånda Kraftverk AS
 • Seterkraft AS
 • Esso Norge AS
 • Skålheim Kraftverk AS
 • Smådøla Kraft AS
 • Spilling Kraft AS
 • Storelvi Kraftverk AS
 • Straume Kraftverk AS
 • Sya Kraft AS
 • Sørdalskraft AS
 • Veiåni Minikraftverk AS
 • Verja Kraft AS
 • Vik Kraft AS
 • Vika Kraft AS
 • Vollakraft AS
 • Vågen Minikraft AS
 • BKK Produksjon AS