Om oss

Proxima Hydotech er spesialist på drift og vedlikehald av småkraftverk. I tillegg til eigne tilsette leiger me inn driftstenester frå lokale grunneigarar. Dagens eigarar yter også  fleire årsverk inn i den løpande drifta.​

Hovedkontoret vårt ligg i Rosendal. I tillegg har me ein avdeling i Bergen.

Visjon

Proxima Hydrotech skal vera det føretrekte og største uavhengige driftselskapet for små og mellomstore vasskraftverk i Noreg.
Proxima Hydrotech har nullvisjon for skader og ulykker, det vil seie at ingen av våre tilsette eller innleide ressursar skal skade seg på jobb.

Eigere

Captiva Asset  Management AS
E.T. Holding AS
Småkraft AS

Styret

Styreleder: Frank Jarle Berg​
Styremedlem: Eivind Tvedt​
Styremedlem: Terje Vedeler