Spesialist på drift og vedlikehald av småkraftverk

Proxima Hydrotech tilbyr døgnbemanna vakt og beredskapsordning i tillegg til tilstandskontroll og vedlikehald av småkraftverk.

Vi er ein leiande leverandør av driftsstøttetenester til småkraftbransjen i Noreg. Selskapet tilbyr eit eige system for driftsovervaking som er tilpassa alle kjende utstyrsleverandørar slik at me kan leverar tenestene uavhengig av teknologisk plattform hjå kraftverka.