Spesialist på drift og vedlikehald av småkraftverk

Proxima Hydrotech tilbyr døgnbemanna vakt og beredskapsordning i tillegg til tilstandskontroll og vedlikehald av småkraftverk.

Vi er ein leiande leverandør av driftsstøttetenester til småkraftbransjen i Noreg. Selskapet tilbyr eit eige system for driftsovervaking som er tilpassa alle kjende utstyrsleverandørar slik at me kan leverar tenestene uavhengig av teknologisk plattform hjå kraftverka.

OBS!
Vi har fått nytt telefonnummer: 476 66 222