Om Proxima Hydrotech AS:  

Om Proxima Hydrotech AS:

  • Drifter helt eller delvis mer enn 175 småkraftverk i Norge.
  • Utfører service og lettere vedlikehold på mer enn 110 småkraftverk.
  • 7 egne ansatte ved kontoret i Rosendal. I tillegg leier selskapet inn driftstjenester fra lokale grunneiere og leverandører i tillegg til at dagens eiere yter flere årsverk i den løpende driften.