Proxima Hydrotech

Vi er ein leiande leverandør av driftsstøttetenester til småkraftbransjen i Noreg. Selskapet tilbyr eit eige system for driftsovervaking som er tilpassa alle kjende utstyrsleverandørar slik at me kan leverar tenestene uavhengig av teknologisk plattform hjå kraftverka.

Proxima tilbyr døgnbemanna vakt og beredskapsordning i tillegg til stadleg årleg kontroll.