Visjon

Proxima Hydrotech skal vera det føretrekte og største uavhengige  driftselskapet for små og mellomstore  vasskraftverk i Noreg.

Proxima Hydrotech har nullvisjon for skader og ulykker, det vil sei ingen av våre tilsette eller innleide ressursar skal skade seg på jobb.