Visjon

Proxima Hydrotech skal vera det føretrekte og største uavhengige  driftselskapet for små og mellomstore  vasskraftverk i Noreg.