Tenester

Proxima Hydrotech utviklar og leverer tenester og løysingar for drift og vedlikehald  av småkraftverk i Noreg.

Proxima Hydrotech er  tenesteleverandør over heile spekteret innan drift og vedlikehald

Tenestene me kan levera er :

  • Service og vedlikehald
  • Døgnopen vakttelefon
  • Reservedelar
  • Periodisk ettersyn / rapportering
  • Førebyggjande vedlikehald
  • HydroLogg – Fjerndiagnose / Tilknytning til driftsentral

Vakttelefon  24/7 

Mobil: 400 33 339

E-post: post@proximahydrotech.no