Om oss

Proxima Hydotech er spesialist  drift og vedlikehald av småkraftverk. I tillegg til eigne tilsette leiger me inn driftstenester frå lokale grunneigarar. Dagens eigarar yter også  fleire årsverk inn i den løpande drifta.

Hovedkontoret vårt ligg i Rosendal. I tillegg har me ein avdeling i Bergen.


Eigere:                                                                                Styret:

Captiva Asset  Management AS                       Styreleder: Frank Jarle Berg

E.T. Holding AS                                                            Styremedlem: Eivind Tvedt

Småkraft AS                                                                Styremedlem: Terje Vedeler