Ledige stillingar

Lyst til å verta ein del av vårt team?

Me er alltid ute etter dyktige og pålitelege medarbeidarar. Er du elektrikar, mekanikar, montør, ingeniør eller har anna relevant utdanning/erfaring, så ring oss gjerne eller send ein åpen søknad til:

post@proximahydrotech.no

Administrasjonskoordinator

Arbeidsoppgåver:
• Administrasjonsoppgåver
• Faktura og ordrehandtering
• Innkjøp
• Kvalitetsarbeid
• Delaktig i oppbygging av rutinar og system

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:
• Erfaring med liknande oppgåver
• Erfaring med bruk av IT, spesielt Offi ce og gjerne sosiale medier
• Strukturert og sjølvstendig
• Likar utfordringar og samarbeid

Me tilbyr:
• Ei stilling med personlege utviklingsmuligheter
• Moglegheit til å vera med å forma eit fi rma i vekst
• Gode pensjon og forsikringsordningar
• Positivt og engasjerende miljø

Arbeidsstad: Seimsfoss
Søknadsfrist : 28.01.2022

For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar,
Anita Alsaker Mobil 98 22 76 45. Send søknad med
CV på epost til anita@proximahydrotech.no