Kontaktinformasjon

Hovedkontor Rosendal                  Avdelingskontor Bergen

Seimsvegen 116                                Solheimsgaten 15

5472 Seimsfoss                                5058 Bergen

post@proximahydrotech.no

 

Dagleg leiar  Anita Alsaker

Daglig leiar
Anita Alsaker

 Tlf:          +47 982 27 645
 Epost:   anita.alsaker@proximahydrotech.no

 

 

Administrasjonskoordinator
Stine Barstad Sjo

Tlf:          +47 907 81 444
Epost: stine.barstad.sjo@proximahydrotech.no

 

 

Elektroleiar  Elend Bjørnebøle

Elektroleiar
Elend Bjørnebøle

Tlf:         +47  994 86 500
Epost:   erlend.bjornebole@proximahydrotech.no

 

 

Serviceingeniør Kristoffer Rød

Serviceingeniør
Kristoffer Rød

Tlf:          +47 476 58 399
Epost:   kristoffer.rod@proximahydrotech.no

 

 

Serviceingeniør       Andris Naumenko

Serviceingeniør
Andris Naumenko

Tlf:          +47 474 69 863
Epost:   andris.naumenko@proximahydrotech.no

 

 

Serviceteknikker  Kenneth Stensletten

Servicetekniker
Kenneth Stensletten

Tlf:          +47 936 36 634
Epost:   kenneth.stensletten@proximahydrotech.no

 

 

Serviceteknikker  Håvard Høgestøl

Servicetekniker
Håvard Høgestøl

Tlf:          +47 466 96 689
Epost:  havard.hogestol@proximahydrotech.no

 

Servicetekniker
Mats Raudstein

Tlf:          +47 932 00 484
Epost: mats.raudstein@proximahydrotech.no