Bærekraft

Proxima Hydrotech har ei målsetjing om å bidra i  arbeidet for ei berekraftig utvikling. I det ligg det at Proxima Hydrotech kjem dagens behov i møte, utan å øydelegga for  kommande generasjonar. Fokuset skal vera på

  • Klima og miljø – kortreist kraftproduksjon
  • Økonomi –solid og trygg arbeidsplass
  • Sosiale tilhøve – me og alle våre underleverandørar leverer iht FN’S berekraftsmål